Fysisk aktivitet på recept

Hur fungerar FaR?

FaR står för fysisk aktivitet på recept. Det är en metod där läkare eller annan legitimerad vårdpersonal "skriver ut" fysisk aktivitet som behandling för olika hälsoproblem. 
För att få FaR behöver du alltså prata med din läkare,  fysioterapeut eller sjukgymnast som utformar ditt recept. Vi finns i databasen på www.farskane.se både du och din recept förskrivare kan söka där.

Genom att få FaR kan du få råd och stöd för att öka din fysiska aktivitet, vilket kan ha positiva effekter på hälsan, inklusive att minska risken för kroniska sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar, typ 2-diabetes och depression. 
Du kan använda den utskrivna planen för att komma igång med din fysiska aktivitet hos oss med stöd och uppföljning från vården.

Om du har fått ett recept på fysisk aktivitet och vill träna hos oss:
Börja med att kontakta oss på vår mail, reception@reboothalsocenter.se där du meddelar oss om ditt FaR recept så bokas du in på ett startmöte/ hälsosamtal där vi lägger upp en plan tillsammans om hur din träning ska se ut. Ta med dig ditt recept vid besöket. 

Hos oss kommer du att träna i vår #Paus avdelning som är en lugn avdelning med mobilförbud och spegelfritt. Här har du möjlighet till att träna ensam eller tillsammans med personal under våra bemannade tider, Med ett FaR recept ingår även Vilja-gruppen där vi ses i mindre grupp två gånger i veckan där vi promenerar, fikar, pratar och tränar tillsammans för att stärka hälsa och gemenskap.